E-handeln i Sverige ökade med 19 % till 5,36 miljarder Euro under 2015

E-handeln i Sverige ökade med 19 procent till 50 miljarder kronor, eller 5,36 miljarder Euro, under 2015. Efter finanskrisen har tillväxten i denna bransch inte varit lika stark som den var förra året. Den starka köpkraften är den viktigaste anledningen till tillväxten.

I senaste numret av E-barometern [pdf], publicerade Postnord, i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, uppgifterna om att den starka tillväxten inom e-handelsindustrin fortsatte under 2015. Särskilt GDS-sektorn (gör det själv-sektorn) hade ett fantastiskt år, samtidigt som online-försäljningen av mat tog fart. “Det är uppenbart att vi nu befinner oss i en ny fas där digitalisering påverkar alla branscher”, säger Carin Blom, e-handelsexpert och Postnords detaljhandelsanalytiker.

E-handeln står för 6.9 % av den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige
Som nämnts, e-handeln i Sverige ökade med 19 procent och värderades till 5.36 miljarder Euro förra året, något som redan förutsågs efter tredje kvartalet 2015. Den totala detaljhandeln ökade med 5,7 procent under samma period. E-handeln står nu för 6,9 procent av den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige. Utan att räkna med livsmedelsindustrin, är dess andel ännu högre, cirka 12 procent av den totala detaljhandeln.E-Commerce-Sweden